Organisation

Mentorprogrammet er et initiativ under Filmbranchens Mangfoldighedscharter, initieret af Filminstituttet.
Projektleder for Filminstituttets samlede mangfoldighedsindsats er Kirsten Barslund. Kontakt Kirsten her.

Projektlederskabet for mentorprogrammet ligger hos Producentforeningen v. Birthe Møller. Kontakt Birthe her.

Perspectiv v. Lisa Ott er ekspert på mentoring og gennemfører introduktionsforløb, matching og opfølgning. Kontakt Lisa her.

Mentorprogrammet bygger på erfaringer indsamlet i pilotprojekter, der løb af stablen i 2015/16 og 2018

Mentee: Find ansøgningsskema her

Mentor: Find oplysningsskema her