Rammerne for Programmet

  • Filmbranchens Mentorprogram er et forløb over 9 måneder, der sættes i gang 2 gange om året - i  april og i oktober.
    NB: Ansøgninger, der modtages efter deadline henvises til kommende deadline.
  • Mentorer deltager gratis i programmet.
  • Mentee er  ansvarlig for at der er en dagsorden til møderne og for at omsætte den opnåede læring til egen hverdag.
  • Mentor har ansvaret for at sætte tid af til mindst 3 møder med mentee i perioden og at stille sine erfaringer til rådighed for mentee
  • Der udarbejdes en forventningsaftale mellem mentor og mentee på det første møde.
  • Mentorrelationen fokuserer på mentees job/karriere.
  • Der er fuld fortrolighed mellem mentor og mentee.
  • Relationen slutter efter 9 måneder fra match.