Perspectivs konsulenter

Eva Jakobsen er certificeret mediator, har en organisationspsykologisk uddannelse og har arbejdet som stress- og konfliktrådgiver i mere end 15 år. Hun har flere års international erfaring med træning af tillidsvalgte i konflikthåndtering og forhandling i Danmark, Yemen, Tunesien, Hviderusland og Grønland.
Underviser medarbejdere, tillidsvalgte og ledere i at forebygge og håndtere stress, konflikter og krænkende handlinger. Eva er ekspert i forebyggelse og håndtering stress og krænkende handlinger på arbejdspladsen samt konstruktiv kommunikation og konflikthåndtering. Hun er praksisnær og går meget op i at viden skal omsættes til konkrete handlinger i hverdagen.

Karin Hoeck er dansk-canadier og har været ekstern konsulent i nærmere 20 år, både i  private, offentlige og NGO-organisationer. Hun er uddannet diplomkandidat i afsætning, ledelse og organisationsudvikling, suppleret med organisationspsykologi fra Bergen Universitet, Norge. Dertil kommer uddannelse som proceskonsulent og personlig coach, samt certificering i personprofiltesten JTI. Karin er systemisk funderet, samt har øje for den regenerative tilgang til organisationsudvikling. Hun underviser og faciliterer i øjenhøjde og har et stort fokus på respekten i rummet, der også sikrer, at alle kommer med over målstregen efter afsluttet forløb.