Forfatterarkiver: Lisa Ott

Mentor/mentee introduktion – foregår i Storkøbenhavn.Deadline for tilmelding 9. januar 2020 Introduktion til mentees: Hvad er mentorskab Mentorskabets faser Mentorskabets kerne Rollen som mentee / mentor Rammerne for god mentoring (kontrakt, møderne, logbog og regler) Der afholdes introduktionsmøder med mentees 20, 22 og 24 januar 2020. Efter introduktionsmødet får mentee besked om der kan etableres et match. Introduktion til mentorer: Hvad er mentorskab Mentorskabets faser Mentorskabets kerne Rollen som mentee / mentor Rammerne for god mentoring (kontrakt, møderne, logbog og regler)Dato og tidspunkt aftales individuelt 3. – 7. februar 2020: Match af mentorer og mentees Primo april 2020: Opfølgning August 2020: Midtvejsevaluering December 2020: Slutevaluering

1/1